vgvlogonieuw

 Vereniging van Gepensioneerde Verkeersvliegers

                 

 

Vanuit de behoefte om het onderlinge contact te behouden, heeft een aantal gepensioneerde KLM-vliegers in 1981 de Retired KLM Pilots Association (RKPA) opgericht. Deze vereniging organiseerde reünies en gaf een periodiek uit, Keep In Touch (KIT).

In 2000 besloot men de vereniging open te stellen voor de gepensioneerde vliegers van alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, met als nieuwe naam Vereniging van Gepensioneerde Verkeersvliegers (VGV).

Deze vereniging neemt na uw pensionering de belangenbehartiging over van de VNV. Die band met de VNV is sterk en wordt benadrukt doordat de VGV in het VNV-gebouw mag beschikken over vergaderruimte.

Belangenbehartiging

Met de gepensioneerde KLM-collega’s van cabinepersoneel en boordwerktuigkundigen maakt de VGV deel uit van de Overkoepelende Pensioencommissie. Deze commissie adviseert in de formele vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM.

De VGV is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG), de grootste seniorenorganisatie van Nederland, en kan zo invloed uitoefenen op de landelijke politiek.

Hoe meer leden, hoe krachtiger onze stem!

Sociale contacten

Het sociale aspect is nog steeds erg belangrijk. Eenmaal per jaar organiseert de VGV een reünie, tweemaal (met nieuwjaar en in de herfst) een gezelligheidsborrel, in de zomer twee golftoernooien en een boottocht.

Ook houden VGV en VOC tweemaal per jaar een gezamenlijke crew-borrel.

Informatie

De VGV geeft een verenigingsblad uit. U ontvangt driemaal per jaar het magazine Keep in Touch (KiT), 24 pagina’s met nieuws en verslagen van activiteiten.

Tijdens de Algemene Vergadering (in april) zijn de leden in de gelegenheid hun mening te geven over relevante zaken zoals het bestuursbeleid, de financiën en plannen voor de toekomst.

Aan het eind van de vergadering wordt een spreker uitgenodigd zijn licht te doen schijnen over pensioen- of luchtvaartzaken. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Via de VGV-website kunt u zich opgeven als lid.

De contributie bedraagt € 36,– per jaar, te voldoen vóór 31 december, d.m.v. een (periodieke) overschrijving. Het lidmaatschap is in het kalenderjaar van aanvang gratis.

IBAN: NL42 ABNA 0419 4881 38  BIC: ABNA NL2A t.n.v. Gepensioneerde Verkeersvliegers.

 

Real time web analytics, Heat map tracking