De Vereniging van Gepensioneerde Verkeersvliegers

 

Belangenbehartiging

Met de gepensioneerde KLM-collega’s van cabinepersoneel en boordwerktuigkundigen maakt de VGV deel uit van de Overkoepelende Pensioencommissie. Deze commissie adviseert in de formele vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM.

De VGV is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG), de grootste seniorenorganisatie van Nederland, en kan zo invloed uitoefenen op de landelijke politiek.

Hoe meer leden, hoe krachtiger onze stem!

Sociale contacten

Het sociale aspect is nog steeds erg belangrijk. Eenmaal per jaar organiseert de VGV een reünie, tweemaal (met nieuwjaar en in de herfst) een gezelligheidsborrel, in de zomer twee golftoernooien en een boottocht.

Ook houden VGV en VOC tweemaal per jaar een gezamenlijke crew-borrel.

Informatie

De VGV geeft een verenigingsblad uit. U ontvangt driemaal per jaar het magazine Keep in Touch (KiT), 24 pagina’s met nieuws en verslagen van activiteiten.

Tijdens de Algemene Vergadering (in april) zijn de leden in de gelegenheid hun mening te geven over relevante zaken zoals het bestuursbeleid, de financiën en plannen voor de toekomst.

Aan het eind van de vergadering wordt een spreker uitgenodigd zijn licht te doen schijnen over pensioen- of luchtvaartzaken. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Via de VGV-website kunt u zich opgeven als lid.

De contributie bedraagt € 36,– per jaar, te voldoen vóór 31 december, d.m.v. een (periodieke) overschrijving. 

IBAN: NL42 ABNA 0419 4881 38  BIC: ABNA NL2A t.n.v. Gepensioneerde Verkeersvliegers.

Lid worden

VGV Bestuur

...
Paul van der Meij

Voor­zit­ter

 

...
Erik Stas­sen

Vice-voor­zit­ter en pen­ning­mees­ter

 

...
Otto Bliek

Se­creta­ris

 

...
Tjeerd Reitsma

Pen­sioen­za­ken

 

...
Maarten Coster

Coör­di­na­tor activiteiten

 

Ondersteunende functies

Staf

  • Rob Koiter – ledenadministratie & website
  • Edo Brandt – redactie KiT
  • Jacqueline Vollebregt – redactie KiT
  • Dennis Bakrude – reünies
  • Jan Bennink – reünies
  • Alfred Vink – website & beheer
  • Marc Mensink – website & beheer

Pensioen commissie

  • Jim van Beusekom
  • Jeroen van Breukelen
  • Emile Cevat
  • Paul van der Meij
  • Lou van Munster
  • Harm van der Pol
  • Gideon Reissel
  • Tjeerd Reitsma