Wij zijn AVG OK

De Stichting AVG verklaart dat Vereniging van Gepensioneerde Verkeersvliegers een geldige deelnemer is en het vignet AVG OK mag voeren.

Wij zijn AVG OK

Privacyverklaring


De Vereniging van Gepensioneerde Verkeersvliegers (VGV) te Badhoevedorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

E-mail: vgvbestuur@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.

De VGV verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Uw geboortedatum
- De datum van uw overlijden
- Naam van uw partner
- Adresgegevens
- Maatschappij en Dienstjaren
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij aanmelding, correspondentie en/of telefonisch.
- Foto’s

Doel van verwerking persoonsgegevens.
De VGV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verzenden van ons magazine “Keep in Touch” (KiT)
- Het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ten behoeve van Verenigingsactiviteiten
- U de mogelijkheid te bieden de ledenlijst te raadplegen op het afgeschermde deel van onze website www.vgv-ned.nl
- Het verwerken van de contributies door de penningmeester

Geautomatiseerde gegevensverwerking.


De VGV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Een MySQL-database management system met de persoonsgegevens wordt aangestuurd door de laatste versie van het Joomla!-CMS en -platform. Webhosting vindt plaats bij www.vimexx.nl te Nieuweroord.
De toegang tot het CMS en de webhosting zijn beveiligd met gebruikersnaam, wachtwoord en dual authentication en slechts toegankelijk voor de secretaris, de penningmeester en de webmasters van de VGV.
Een deel van de persoonsgegevens is toegankelijk voor alle leden en geassocieerden die een account hebben voor onze website www.vgv-ned.nl door in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord.
2 Excel-versie’s van de VGV-ledenlijst, lidmaatschap-aanmeldingsformulieren en verstrekte foto’s worden opgeslagen in een beveiligd online cloud-account gekoppeld aan het e-mail adres van de secretaris van de VGV, secretarisvgv@gmail.com.
Dit account is beveiligd met gebruikersnaam, wachtwoord en dual authentication. De webmaster beheert het online cloud-account en verzorgt eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens in de VGV-ledenlijst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

VGV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn
- Voor- en achternaam Ongelimiteerd
- Uw geboortedatum Ongelimiteerd
- De datum van uw overlijden Ongelimiteerd
- Maatschappij en Dienstjaren Ongelimiteerd
- Foto en ander beeldmateriaal Ongelimiteerd
- Naam van uw partner Zolang het (geassocieerd) lidmaatschap van toepassing is
- Adresgegevens Tot 1 maand na opzegging of overlijden of zo lang uw partner geassocieerd lid is
- Telefoonnummer(s) Tot 1 maand na opzegging of overlijden of zo lang uw partner geassocieerd lid is
- E-mailadres Tot 1 maand na opzegging of overlijden
- Overige persoonsgegevens Tot 1 maand na opzegging of overlijden


Delen van persoonsgegevens met derden.

Met de 2 bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het betreft “Spaarnewerkt” te Cruquius t.b.v. het verspreiden van ons magazine “Keep in Touch” en “Vimexx b.v.” te Nieuweroord t.b.v. de webhosting. De VGV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De VGV verstrekt verder, bij in leven zijn van het betrokken lid, alleen persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De wet op de privacy ( AVG ) geldt nadrukkelijk niet voor overledenen dus zullen de gegevens, zoals genoemd onder de noemer ongelimiteerd, bewaard worden voor het VGV Historisch archief inclusief beeldmateriaal waarop het betrokken lid afgebeeld staat. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daarover de volgende tekst gepubliceerd.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Voorbeelden van persoonsgegevens

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens.

Gegevens van overleden personen

Op gegevens van overleden personen is de AVG niet van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.
Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een wettelijke uitzondering is. Voor verdere informatie verwijzen we naar de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijnpersoonsgegevens Desondanks zal het VGV Historisch archief afgeschermd blijven en alleen toegankelijk zijn voor het bestuur en de webmaster. Het delen van archiefgegevens is voorbehouden aan het bestuur.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

De VGV gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VGV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde persoon, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vgvbestuur@gmail.com

De VGV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

De VGV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en houdt zich aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Secretariaat via vgvbestuur@gmail.com

Opslag beeldmateriaal

Bij diverse evenementen of bijeenkomsten kunnen foto’s of films gemaakt worden waarop u mogelijk voorkomt. Dit beeldmateriaal kan op onze website geplaatst dan wel in ons magazine KiT gepubliceerd worden. Door uw deelname aan een evenement of aanwezigheid bij een bijeenkomst gaat u hiermee akkoord.


Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-12-2022.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.